Lĩnh vực hoạt động

Thương mại điện tử

Với hơn 90% khách hàng đến từ Mỹ, chúng tôi tập trung vào việc phân phối các tặng phẩm hiện đại, chất lượng cao cho thị trường toàn cầu thông qua các kênh thương mại điện tử khác nhau.

Hệ thống bán quy mô lớn

Bằng việc cộng tác với chúng tôi, các nhà bán lẻ, phân phối và cộng sự có thể yên tâm dành thời gian tập trung vào chiến lược marketing và phân phối trọng yếu và phát triển giá trị nhãn hàng thay vì lo lắng về vấn đề nguồn hàng.

Tìm kiếm nguồn cung ứng và sản xuất

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến việc tìm kiếm nguồn hàng và sản xuất, kiểm toán và thanh tra các chuẩn quốc tế, với phong cách làm việc chuyên nghiệp và sự am hiểu tinh tường về môi trường kinh doanh nhiều biến động tại Việt Nam.